Bulut madenciliği kelime dağarcığı fotoğraf
Ana Sayfa > Blog > Bulut madenciliği kelime dağarcığı

Bulut madenciliği kelime dağarcığı

22253 okumak için dak.

  A

  • ALGORİTMA – İstenilen sonucu elde etmek için bir bilgisayar yazılımı tarafından kodlanan ve onun tarafından kullanılan matematiksel talimatlar dizisi.
  • ALTCOIN – Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerini içeren alternatif kripto paraları tanımlamak için kullanılan bir terim.
  • UYGULAMA – Belirli bir amacı gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir bilgisayar programı.
  • ASIC - Uygulamaya Özel Entegre Devre, Bitcoin madenciliği için özel olarak oluşturulmuş bir madencilik donanımıdır. ASIC cihazları diğer kripto paraların madenciliği için de kullanılabilir.

  B

  • BLOCKCHAIN ​​- Sürekli artan sayıda veri kümesinden (bloklardan) oluşturulan çevrimiçi bir kayıt. Her kriptografik süreçte birbirleriyle ittifak halindedirler.
  • BLOK - blok zinciri bloklardan oluşur. Her biri bloğu doldurana kadar yapılan tüm işlemleri içeren veri tabanını taşır. Bunlar her zaman görüntülenebilen kalıcı kayıtlardır.
  • BLOK ÖDÜLÜ – Bir bloğu başarıyla doğrulayan madenciyi teşvik etmenin bir yolu. Blockchain işlemlerinin doğrulanması, madenci tarafından ödül olarak bu miktarın bir kısmının toplandığı yeni paralar yaratır.

  C

  • UYUMLU CÜZDAN – Belirli bir parayı destekleyen bir kripto para birimi cüzdanı.
  • HESAPLAMA/HESAPLAMA GÜCÜ - Bir makinenin bir işlemi ne kadar hızlı yapabileceği.
  • YAPILANDIRMA – Bir sistemin kurulumu veya elemanlarının düzenlenmesi. Donanım, yazılım veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir.
  • UZLAŞMA YÖNTEMİ - Blok zincirinin unsurları arasında genel anlaşmanın sağlandığı yöntem.
  • ONAYLAMA – bir blockchain ağındaki her veri hareketinin onaylanması ve yetkilendirilmesi gerekir. Bu, Proof of Work, Proof of Stake veya başka bir fikir birliği olabilen fikir birliği protokolüne göre yapılır.
  • CPU – Merkezi İşlem Birimi veya basitçe bir işlemci dedi. İşlemlerin çoğunu bilgisayar içinde gerçekleştirir.
  • CRYPTO – Kripto para biriminin kısaltmasıdır.
  • CRYPTO COIN – Dijital para birimi.
  • KRİPTO PARA BİRİMİ - Kripto para birimi temel olarak içindeki tüm bilgisayarların birbirleri arasında işlem yapmasını sağlayan bir ağdır. Bunun için merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymazlar.
  • KRİPTOGRAFİ – Verileri belirli bir biçimde güvenli bir şekilde gönderme ve alma yöntemi. Bu şekilde işlemi yalnızca işlemin diğer tarafı yönetebilir. Bu aslında bilginin şifrelenmesi ve ardından şifresinin çözülmesi işlemidir.

  D

  • MERKEZİ OLMAYANLIK – Veriler tek bir merkezi sunucuda değil, bu sunucunun ağı genelinde depolanır. Bu tür platformlar, bilginin tek bir noktadan değil, eşler arası olarak adlandırılan bir noktadan diğerine geçmesini gerektirir.
  • MASAÜSTÜ CÜZDAN - bilgisayarınızın donanımına yüklenen, paralarınıza ulaşıp onları yönetebileceğiniz bir yazılım.
  • ÇİFTE HARCAMA - Dijital süreçte aynı miktarda kripto para biriminin birden fazla kez harcanabileceği potansiyel bir kusur.
  • DEĞİŞTİRME – Her türlü kripto para birimini birbirinizle veya fiat parayla değiştirebileceğiniz bir platform.

  F

  • FIAT PARA BİRİMİ – USD ve EUR gibi ulusal para birimi.
  • ÇATAL - bir blok zincirinin aynı anda çalışan iki blok zinciri sürümüyle sonuçlanan bölünmesine çatal denir. Bir çatal hem yumuşak hem de sert olabilir.
  • FPGA – Alanda programlanabilir kapı dizisi – farklı algoritmaları araştırmak için değiştirilebilen özel bilgisayar.
  • TAM DÜĞÜM – Tüm blok zincirinin geçmişini tutan ve böylece işlemlerin doğruluğunu kanıtlayarak ağı destekleyen bir bilgisayar.

  G

  • GB – Gigabayt veya bir bilgi birimi. 1 bin milyon bayta eşittir.
  • GPU – Grafik işlem birimi veya video kartı. Birden fazla coin madenciliği yapabilir.

  H

  • SERT ÇATAL - önceden onaylanmış işlemlerin durumunu geçersizden geçerliye veya tam tersi şekilde değiştiren bir çatal. Hard fork'un çalışması için tüm düğümlerin bu konuda anlaşması ve protokollerini en son sürüme yükseltmesi gerekir.
  • DONANIM CÜZDANı – Kullanıcının özel anahtarlarını depolamak için kullanılan harici sabit disk.
  • HASH – Bilgileri birleştirmek için kullanılan matematiksel işlev.
  • HASH ORANI – Bir cihazın saniye başına hash cinsinden ölçülen hesaplama gücü. Her hash oranı, ağda test edilen, oluşturulmuş bir bloktur.
  • HOSTNAME - bir bilgisayar ağına bağlı her cihazın, herhangi bir elektronik iletişime katıldığında tanındığı bir etiket.

  I

  • ICO – Bir projeyi başlatmak (yeni bir madeni para oluşturmak) için ilk madeni para teklifi veya fon toplama.
  • IP ADRESİ – Bir bilgisayar ağındaki her cihaza etiket olarak atanan İnternet Protokolü adresi.
  • IP REPORTER – Bilgisayarınızın IP adresini görmenize yardımcı olan bir program.

  K

  • KW/H – Bir saat boyunca kullanılan elektrik miktarı (saatte kilovat).

  L

  • GECİKME – Sunucudan uzakta olduğunuzda karşılaştığınız internet veri gecikmesi. Genellikle ping cinsinden ölçülür.
  • LIGHT NODE - ince istemci olarak da bilinen ve tüm blok zincirini depolamayan bir düğüm. Bu düğümler yalnızca blok başlıklarını saklar, bu nedenle işlemleri kendi başlarına kontrol edemezler ve bunun için tam düğüme güvenmeleri gerekir.

  M

  • PİYASA DEĞERLENDİRMESİ - bir kripto para biriminin göreceli boyutunu gösteren bir gösterge. Aşağıdaki formülle hesaplanır: Piyasa Değeri = Fiyat X Dolaşımdaki Arz
  • MADEN EDİLEBİLİR PARA - İşlemden elde edilen paralar
  • MINER – könnte sich entweder auf die Hardware oder die Person beziehen, die mit dem Krypto-Mining befasst ist.
  • MINING – Der Prozess der Überprüfung von Kryptowährungstransaktionen, die dann dem Blockchain-Ledger hinzugefügt werden.
  • MINING-ALGORITHMUS – Der Kryptowährungsalgorithmus, der zum Mining einer bestimmten Münze verwendet wird. Einige beliebte Mining-Algorithmen sind SHA-256, Ethash, Scrypt, Cryptonight und X11
  • MINING-RECHNER – Ein Tool, mit dem Sie Ihren potenziellen Gewinn aus dem Krypto-Mining abschätzen können.
  • MINING-SCHWIERIGKEIT – Die Komplexität einer Aufgabe, die die Miner über einen bestimmten Zeitraum lösen müssen, um einen Block zu erstellen.
  • MINING-HARDWARE – Das Gerät, mit dem Münzen geschürft werden. Es kann sich um CPU, GPU, ASICs oder FPGA handeln.
  • MINING POOL – Eine Gruppe von Minern, die ihre Rechenleistung gebündelt haben, um ihre Chancen auf das Mining eines Blocks zu erhöhen. Die Belohnung wird proportional zwischen den Teilnehmern des Mining-Pools aufgeteilt, je nachdem, wie viel Energie sie beigesteuert haben.
  • MINING RIG – Eine Reihe von Mining-Hardwaregeräten, die für den Bergbau mit hoher Leistung und Effizienz entwickelt wurden.
  • MINING-SOFTWARE – eine Softwareanwendung, die die Arbeit der Mining-Hardware verwaltet. Außerdem werden Statistiken wie die Geschwindigkeit Ihres Miners, die Hashrate, die Lüftergeschwindigkeit und die Temperatur angezeigt.
  • MOBILE WALLET – eine auf Ihrem Mobilgerät installierte Softwareanwendung, über die Sie auf Ihre Kryptowährungen zugreifen können.

  N

  • NETZWERKSCHWIERIGKEIT – Wie viele Maschinen arbeiten in einem Netzwerk? Je mehr Maschinen, desto höher die Schwierigkeit, neue Blöcke zu finden.
  • KNOTEN – ein Computer, der mit einem Blockchain-Netzwerk verbunden ist.

  Ö

  • OFFIZIELLES WALLET – Das von den Entwicklern der Münze angebotene Wallet.

  P

  • P2P-NETZWERK – Peer-to-Peer-Netzwerk, in dem zwei oder mehr Computer verbunden sind und Informationen austauschen. Dies erfolgt ohne separaten Server-PC.
  • PAPIERWALLET – Ein Blatt Papier, auf dem Sie die öffentlichen und privaten Schlüssel für den Zugriff auf Ihre Kryptowährungsersparnisse notieren oder ausdrucken.
  • PCIE – Personal Component Interconnect Express oder PCI ist eine Verbindungsart für Geräte. Es handelt sich um einen Erweiterungssteckplatz, der die Grafikkarten mit dem Motherboard verbindet. Es ermöglicht eine Hochfrequenzverbindung zwischen den Hardwareteilen.
  • PING – zeigt an, wie schnell Sie eine Antwort erhalten, nachdem Sie eine Anfrage über Ihre Internetverbindung gesendet haben.
  • PROOF OF WORK (PoW) – Ein Konzept, das es Menschen ermöglicht, Transaktionen entsprechend der Rechenleistung zu verifizieren, die sie in die Lösung eines algorithmischen Problems stecken – das Hinzufügen eines neuen Blocks zur Blockchain.
  • ÖFFENTLICHER SCHLÜSSEL – eine persönliche Adresse, die Ihnen das Senden und Empfangen von Kryptowährungen ermöglicht.
  • PRIVATSCHLÜSSEL – Ein Code, der eine Art Eigentumsbescheinigung darstellt. Mit diesem Schlüssel können Sie auf Münzen und Token zugreifen, die Ihnen über die Blockchain zugesandt werden.
  • PREMINT COIN – Die Münzen, die im Rahmen einer Finanzierungskampagne in Umlauf gebracht werden.
  • ÖFFENTLICHES LEDGER – eine Aufzeichnung aller Transaktionen, die jemals in der Blockchain durchgeführt wurden. Es kann nicht geändert werden; Es werden nur neue Informationen hinzugefügt.

  R

  • ROI DER INVESTITION – Der ROI ist ein Indikator, der das Verhältnis von Gewinn oder Verlust zur Erstinvestition in Prozent angibt.

  S

  • SMART-VERTRAG – Ein in Computercode geschriebener Vertrag, der so eingerichtet ist, dass er unter bestimmten Bedingungen automatisch ausgeführt wird. Wenn es sich auf der Blockchain befindet, können beide Seiten es prüfen, bevor sie ihm zustimmen. Solche Verträge können nicht manipuliert oder geändert werden. Es ist nicht erforderlich, dass beide Seiten einander vertrauen oder Dritte einbeziehen.
  • SOFT FORK – Eine Änderung des bestehenden Blockchain-Protokolls, bei der zuvor gültige Transaktionen ungültig gemacht werden. Ein Soft Fork ist abwärtskompatibel, da die alten Knoten die neuen Blöcke als gültig erkennen. Damit ein Soft Fork funktioniert, müssen die meisten Miner, die das Netzwerk betreiben, auf das neue Protokoll aktualisieren.
  • SOLO-MINING – der Prozess des selbstständigen Minings, ohne die Rechenleistung mit anderen Minern zu teilen (in einem Mining-Pool zu sein).

  T

  • TRANSAKTION – Wenn Kryptowährung von einer Entität zu einer anderen in einem Blockchain-Netzwerk übertragen wird.
  • TRANSAKTIONSGEBÜHR – Ein Betrag, der an die Miner für die erfolgreiche Projektion einer Transaktion auf der Blockchain gezahlt wird. Dies hängt vom Schwierigkeitsgrad und den allgemeinen Netzwerkkapazitäten zum jeweiligen Zeitpunkt ab. Wenn eine Börse beteiligt ist, könnte diese auch einen Teil der gesamten Transaktionsgebühr übernehmen.

  U

  • UNSPENT TRANSACTION OUTPUT (UTXO) – Dies bezieht sich auf die Menge an Kryptowährung, die nur an eine Entität und nicht anderswo gesendet wird. In diesem Fall gelten sie als nicht ausgegeben, werden aber in der Blockchain gespeichert.

  V

  • VALIDIERUNG – Ein Prozess, der die Richtigkeit der von einem Computer im Netzwerk bereitgestellten Informationen überprüft und diese an andere weitergibt. Dadurch wird ein Transfer der Kryptowährung von Wallet A zu Wallet B ermöglicht.

  W

  • WALLET – Softwareprogramm oder ein Stück Hardware, das Codepaare (öffentliche und private Schlüssel) enthält, mit denen Sie auf die Blockchain zugreifen, in der sich Ihre Kryptowährungen befinden. Mit einer Kryptowährungs-Wallet können Sie Kryptomünzen senden/empfangen und deren Guthaben überwachen.
  • WALLET-ADRESSE – Eindeutige Kennungen für jede spezifische Wallet. Sie werden mit Hilfe eines Algorithmus generiert. Sie werden auch als gehashter öffentlicher oder privater Schlüssel bezeichnet.
  • WEB WALLET – Virtuelle Geldbörse, die nur online funktioniert. Es ist auch eine heiße Geldbörse,

   

  Avatar

  Eugen Tanase

  Chief Operating Officer, 1BitUp

  Eugen Tanase is Chief Operating Officer at 1BitUp. Along his long Corporate Management career he gained lots of expertise in Renewable Energy Projects, Transnational Trade of Energy Resources, and many other fields. Starting 2015 he stepped into the study Decentralized Applications and Blockchain along with Bitcoin mainstream. From 2017 he embraced WEB3 and Cloud Mining .

  0

  0 yorumlar

  Popüler gönderiler

  Popüler gönderiler